Diensten

Surveys

Hieronder vallen de gebruikelijke expertisewerkzaamheden bij schadegevallen. Het organiseren van expertises, het bijwonen ervan en het rapporteren van de vaststellingen. Wij kunnen U onder meer van dienst zijn inzake:

Marine: cargo, vervoerdersaansprakelijkheid, etc..

Non marine: professionele aansprakeljkheid (B.A.), productaansprakelijkheden, bedrijfsschades, etc..

Wij kunnen, indien nodig beroep doen op ons eigen uitgebouwd netwerk van experten, zowel op nationaal als internationaal vlak. De rapportering van deze werkzaamheden wordt steeds uitgevoerd op basis van onze garanties inzake kwaliteit.

Support

Hieronder vallen de actieve ondersteunende diensten zoals:

Regres- of vrijwaringsvorderingen: indien er een derde (aansprakelijke) partij betrokken is, kunnen wij voor U het volledige beheer van deze vorderingen waarnemen van begin tot eind.

Juridische ondersteuning: heeft U nood aan een revisie van Uw algemene voorwaarden? Heeft U een juridisch geschil waarvoor U een actieve ondersteuning wil? Van het opstellen van een advies (zie consultancy) tot een effectieve behandeling van Uw dossier (al dan niet via een poging tot bemiddeling), alsook een volledige begeleiding/coördinatie van juridische procedures voor de rechtbank, kunt U bij ons terecht.

Incasso (verzekeringspremie’s, onbetaalde facturen, etc…)

Consultancy

Hieronder vallen de adviserende werkzaamheden:

Adviesverlening omtrent verzekeringstechnische dan wel juridische aangelegenheden. Wij kunnen U adviseren in allerlei rechtstakken (van vennootschapsrecht, handelsrecht tot burgerrechtelijke materies).

Preventieonderzoek en risico-analyse.

Adviesverlening inzake verpakking/lading/stuwing van goederen.

Opleiding. Knowledge is the key. Daarom voorzien wij ook passende opleiding binnen de sector van transport en logistiek en de verzekeringen. Dit varieert van eerder juridische opleidingen tot praktischere opleidingen in dat verband.

Claimsmanagement

Het behandelen, beheren van schadeclaims rekening houdende met de voorziene dekking/vrijstellingen van de verzekeringsovereenkomst.