Missie

 

Onafhankelijkheid

 

S&C Services is een onafhankelijk expertisekantoor met bijhorende juridische dienstverlening, bijstand en advies voor verzekeraars, makelaars en bedrijven.

Gespecialiseerd

 

S&C Services is gespecialiseerd in de transport-en logistieke sector. Wij  beperken ons echter niet tot de transportsector. Bedrijven, dan wel particulieren kunnen op ons rekenen voor actieve algemene juridische ondersteuning dan wel advies of bemiddeling.

Hoogstaande kwaliteit

 

Wij combineren juridische en technische kennis en ervaring. Onze rapportering, adviezen dan wel andere dienstverlening wordt steeds met de vereiste kennis en zorgvuldigheid opgemaakt en aan U afgeleverd. Wij appreciëren ten zeerste Uw feedback. Daardoor zijn wij in staat om onszelf continu in vraag te stellen en te verbeteren.

 

 

Maatwerk – klantgerichte aanpak

 

Wij opteren om steeds te werken naar de specifieke behoeften van de klant en onze dienstverlening daarop af te stemmen. Niets meer, maar zeker ook niets minder.

De klant heeft steeds de keuze om de grenzen van de dienstverlening af te bakenen. Onze rapportering, adviezen, etc kan steeds geschieden in het Nederlands, Engels of Frans. Voor andere talen doen wij beroep op professionele vertalers.

Ook nadat de opdracht voltooid is, staan wij steeds ter beschikking voor verdere opvolging van Uw dossier.

Competitieve tarieven

 

Wij garanderen dat de aangerekende tarieven in verhouding staan tot het geleverde werk en dat de prijs-kwaliteitsverhouding steeds in balans is.

Daar onze bedrijfsvisie erin bestaat om een lage kostenstructuur in stand te houden, kunnen wij steeds zeer competitief zijn in onze aanrekening van kosten en erelonen.

Kortom

 

Schade dan wel een juridisch conflict is nooit eenvoudig doch voor elk probleem bestaat een  passende oplossing en hiervoor zetten wij ons beste beentje voor! Juist door de combinatie van juridisch-technische kennis en ervaring zijn wij er dan ook van overtuigd dat S&C Services voor U een toegevoegde waarde kan betekenen.